LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH  CỦA HỌC SINH KHỐI 5NIÊN KHÓA 2015 - 2020Khi tiếng ve kêu râm ran khắp phố phường, hoa phượng nở đỏ rực, báo hiệu một mùa hè đang đến, đó cũng là lúc các ...